Stypendia

Podczas Gali Serce dla Łodzi wręczane są przez Fundację Partnerstwo dla Łodzi stypendia dla uzdolnionych dzieci. Wartość jednego stypendium to kwota 2 400 zł. Do tej pory ufundowaliśmy 113 stypendiów.

Dotychczasowi Fundatorzy stypendiów to:

Grupa Pietrucha
9 stypendiów

M&K Concept
5 stypendiów

Wizja V
5 stpendiów
Seliga Microscopes
4 stypendia
Liberty Motors
4 stypendia
Mlekoma
3 stypendia

Aneta i John Godson
83 stypendia

     

W roku 2015/2016 przyznanych zostało 26 stypendiów. W roku szkolnym 2016/2017 chcemy, aby liczba stypendiów podwoiła się.
Zapraszamy osoby dobrej woli, które chcą wesprzeć ten szczytny cel.

Można także zgłaszać kandydatury zdolnych dzieci z ubogich rodzin do otrzymania stypendium – zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: stypendium@johngodson.pl lub biuro@dlalodzi.org

Stypendia zostaną wręczone podczas gali „Serce dla Łodzi”
organizowanej przez Fundacji Partnerstwo dla Łodzi we wrześniu 2016r.

stypendia