Gala "Serce dla Łodzi"

Gala Serce dla Łodzi

Gala „Serce dla Łodzi” to wydarzenie, którego korzenie sięgają Konkursu „Łódzko-Ludzko Odpowiedzialni” organizowanego przez Fundację. Celem konkursu było uhonorowanie wyróżniających się swoim zaangażowaniem na rzecz rozwoju miasta Łodzi i Regionu łódzkiego firm, organizacji pozarządowych, osób, urzędników.

W dniu 21 września 2015 odbyła się gala Serce dla Łodzi podczas której zostało rozdane 21 stypendiów dla zdolnych dzieci z ubogich rodzin oraz 3 statuetki. Laureaci otrzymali statuetki w następujących kategoriach:
– Społecznik/Organizacja pozarządowa: Misja Nowa Nadzieja
– Przedsiębiorca/Biznes: Michał Bielecki (Wizja V)
– Osobowość: Elżbieta Jaszczak (Z-ca dyrektora MOPSu w Łodzi)

Fundatorami stypendiów są:
– Grupa Pietrucha – 6 stypendiów
– Liberty Motors – 4 stypendiów
– M&K Concepts – 3 stypendiów
– Mlekoma – 3 stypendiów
– Seliga Microscopes – 2 stypendiów
– Aneta i John Godson – 3 stypendiów

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Pana Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniak-Kamysza, Panią Prezydent Miasta Łodzi, Hannę Zdanowską, Panią Wojewodę, Jolantę Chełmińską oraz Pana Marszałka Województwa Łódzkiego, Witolda Stępnia.

Swoim patronatem medialnym Galę zdecydowały się objąć również lokalne media: Dziennik Łódzki, TVP Łódź oraz Radio Łódź.
Sponsorem głównym był: Pietrucha Group