Fundacja Partnerstwo dla Łodzi

Fundacja  

Fundacja Partnerstwo dla Łodzi została założona w 2012 roku z inicjatywy posła na sejm RP, Johna Abrahama Godsona, który zainicjował w 2011 roku dialog pomiędzy władzami miasta Łodzi, przedstawicielami mediów, biznesu, szkolnictwa wyższego i organizacji pozarządowych, aby zjednoczyć siły w przeciwdziałaniu biedzie i wykluczeniu społecznemu, coraz bardziej dotykającymi naszego miasta.

   Fundacja stawia przed soba ambitne cele,
zawarte w statucie, takie jak m.in.: promowanie rozwoju miasta Łodzi, zapobieganie wykluczeniu społecznemu w Łodzi i regionie, promowanie postaw i działań sprzyjających reintegracji społecznej oraz postawy społecznej odpowiedzialności biznesu, jak również promowanie postaw aktywnego zaangażowania obywateli oraz instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie spraw i problemów społecznych.

 

Gala „Serce dla Łodzi”

Zdjęcia Statuetka

Gala „Serce dla Łodzi” to uroczystość, podczas której osobom związanym z biznesem, działalnością społeczną i urzędniczą, wyróżniającym się pod kątem prospołecznej postawy, wręczane są statuetki „Serce dla Łodzi”.

Do tej pory statuetki przyznano następującym osobom w poniższych kategoriach:

1. Biznes
/przedsiębiorca
Firma Ikea Łodź
(2014)
– Michał Bielecki
- Wizja V (2015)
2. Organizacja pozarządowa
/społecznik
– Fundacja Marcina Gortata
MG 13 (2014)
– Misja Nowa Nadzieja
(2015)
3. Osobowość

– Jolanta Chełmińska,
Wojewoda Łódzka (2014)
– Elżbieta Jaszczak,
Z-ca dyrektor MOPS, Łódź (2015)

 

Stypendia

Stypendia

Partnerstwo dla Łodzi
na wszelkie możliwe sposoby dąży do pomocy uzdolnionym, a pochodzącym z ubogich rodzin, dzieciom. Z tego powodu, co roku przyznawane są stypendia.
Do tej pory Fundacja przyznała 87 stypendiów.

Stypendia

Fundatorzy stypendiów do tej pory:
– Pan Poseł Johna Abraham Godson,
– Pan Jerzy Pietrucha (Pietrucha Group),
– Pan Adrian Seliga (Seliga Microscopes),
– Pan Marek Ładyński (M&K Concept).